18 de gener de 2011

SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA I L’ESQUERRA ABERTZALE FORMALITZEN RELACIONS I COMPARTIRAN LES ESTRATÈGIES DEL POBLE BASC I CATALÀ PER ACONSEGUIR LA INDEPENDÈNCIA PER VIES DEMOCRÀTIQUES I PACÍFIQUES


Benvolguts amics i amigues,

us adjuntem la nota de premsa i fotos de la trobada amb l'Esquerra Abertzale, així com els enllaços a les notícies destacades de SI d'avui: la presentació al País Valencià i la primera roda de premsa del diputat Strubell al Parlament.


SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA I L’ESQUERRA ABERTZALE FORMALITZEN RELACIONS I COMPARTIRAN LES ESTRATÈGIES DEL POBLE BASC I CATALÀ PER ACONSEGUIR LA INDEPENDÈNCIA PER VIES DEMOCRÀTIQUES I PACÍFIQUES

Dues delegacions de Solidaritat Catalana per la Independència i l’Esquerra Abertzale, conformades per part de SI pel seu portaveu i diputat Uriel Bertran i per Jordi Miró, i per part de l’Esquerra Abertzale pels seus portaveuS Tasio Erkizia i  Miren Legorburu, s’han reunit avui a Sant Sebastià per iniciar relacions formals entre ambdues formacions independentistes.

En la reunió s’han compartit les estratègies que des de Catalunya i des d’Euskal Herria s’estan impulsant  per aconseguir la independència de les nacions basca i catalana per la  via pacífica i democràtica. I s’ha analitzat el context polític actual compartint el següent:

1-    L’Estat espanyol es troba en ple procés d’involució autonòmica, patrocinat pel PP i pel PSOE, que ens reafirma en el que sempre ambdues formacions polítiques hem defensat: que l’únic camí possible per aconseguir un futur de llibertat i de benestar per a Catalunya i per a Euskal Herria és la independència de les nostres nacions.

2-    Hem constatat que tot procés democràtic d’autodeterminació amb l’objectiu de la independència que es porti a terme a Euskal Herria és bo per a Catalunya i que tot procés d’autodeterminació que es porti a terme a Catalunya és bo per a Euskal Herria, en la mesura que compartim un mateix Estat espanyol dominador que nega els drets democràtics fonamentals a bascos i catalans. D’acord amb aquesta constatació, Solidaritat Catalana per la Independència i l’Esquerra Abertzale compartirem totes les estratègies i informacions que ens permetin aconseguir la nostra independència per les vies pacífiques i democràtiques respecte a aquest Estat espanyol.

3-    Des de Solidaritat Catalana per la Independència creiem que en aquests moments que l’Esquerra Abertzale s’ha compromès amb un procés democràtic a Euskal Herria és del tot insostenible que l’Estat espanyol mantingui la seva il·legalització. Ja és hora que l’Esquerra Abertzale pugui actuar políticament des de la legalitat com ho fan totes les altres forces polítiques basques.

4-    Des de Solidaritat Catalana per la Independència recolzarem totes les iniciatives socials i institucionals que donin suport al procés democràtic i pacífic d’autodeterminació del poble basc i català.

DSC00012.JPG

DSC00041.JPG

CONSTITUCIO COORDINADORA COMARCAL

Aquests seran a partir de diumenge l 'equip encarregat de coordinar l'accio de SI a Osona djrant els propers dos anys.
Molta sort

29 de desembre de 2010

PRIMER CONGRÉS REGIONAL DE LA CATALUNYA CENTRAL

Benvolgut/da,

Em plau convocar-te al PRIMER CONGRÉS REGIONAL DE LA CATALUNYA CENTRAL DE SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA.

El Congrés es regularà d'acord amb el Reglament dels Congressos Regionals de Solidaritat Catalana per la Independència que s'adjunta en el present correu.

Les Regionals són el conjunt d'adherits i simpatitzants de Solidaritat Catalana per la Independència en l'àmbit geogràfic de cada agrupació de comarques de les regions organitzatives internes de Solidaritat Catalana per la Independència. En cap cas s'han de considerar les Regionals amb les que es concreta la organització interna de Solidaritat Catalana per la Independència com a "vegueries" o com la visió o opinió que té Solidaritat Catalana per la Independència sobre la organització territorial que ha de tenir Catalunya.

Les Regionals son simples agrupacions de comarques per a facilitar el funcionament intern de l'organització i per simplificar aspectes logístics, de distribució de material, de transmissió de la informació i d'execució de campanyes. Les agrupacions de comarques en "Regionals" s'han fet tenint en compte criteris de proximitat geogràfica i d'operativitat funcional interna, i s'ha mantingut el criteri general de fer regionals que agrupin un mínim de 4 comarques, per tal de no fer-ne un número massa gran i evitar així la fragmentació excessiva i la ineficiència en la gestió interna i funcionament de l'organització. És per això que s'ha optat per no crear petites "Regionals" formades únicament per dues o tres comarques.
La Regional de la Catalunya Central s'ha dissenyat amb l'objectiu de poder agrupar aquells territoris que quedaven situats entre la Regió Metropolitana de Barcelona, el Pirineu i les comarques de Girona, sense que aquesta agrupació comarcal impliqui cap mena de criteri o posició política en relació a les futures vegueries de Catalunya. D'aquesta manera, la Regional de la Catalunya Central inclou les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Solsonès i el Ripollès, on queda palès la coexistència de les dinàmiques naturals i històriques de relació en els eixos Manresa-Berga-Solsona per una banda, i de Vic-Ripoll per l'altra.


El Congrés tindrà lloc el proper DISSABTE 15 de GENER DE 2011 a les 10:30 hores, al CASINO DE VIC del Carrer de JACINT VERDAGUER No. 5 (està tocant a la plaça Major de Vic).

El Congrés Regional es desenvoluparà amb el següent ordre del dia:
1r. Constitució de la Mesa del Congrés Regional.
2n. Intervenció dels candidats i les candidates que s'hagin presentat per formar part de l'Executiva Regional.
3r. Votació dels membres de l'Executiva Regional.
4rt.- Proclamació de l'Executiva Regional .
5è- Cloenda: intervenció del Coordinador/a Regional que hagi resultat elegit.

Càrrecs de Responsabilitat a escollir al Congrés Regional

Al Congrés Regional, s'escolliran els següents set càrrecs de responsabilitat de l'Executiva Regional:

1)    Coordinador/a Regional

Que exercirà les funcions de la Presidència Regional -essent la persona que ostenta la màxima representació política i institucional se Solidaritat Catalana per la Independència dins de la Regional-. Haurà de coordinar i fer un seguiment del treball ordinari de la resta de membres de l'Executiva Regional i es farà càrrec de les de relacions externes i institucionals amb les entitats, institucions i personalitats de l'àmbit geogràfic de la Regional. Representarà la Regional a l'Executiva Nacional.

2)    Secretaria d'Organització i Finances
Que exercirà les funcions d'organització, implantació i expansió de Solidaritat Catalana per la Independència dins de l'àmbit geogràfic de la Regional, portarà el control dels adherits (altes, baixes, modificacions de dades, etc.). També s'encarregarà de la gestió de pagaments, comptabilitat i administració de la part de les quotes dels adherits corresponents a la Regional, i de la cerca de seus locals i de noves vies de finançament per a Solidaritat Catalana per la Independència (loteria, donacions, etc).
3)     Secretaria d'Imatge i Comunicació
Que s'encarrega de les relacions amb el mitjans de comunicació locals i de fer un seguiment i arxiu de les noticies que surten als mitjans de comunicació locals relacionades amb a Solidaritat Catalana per la Independència, així com de l'edició i distribució de material de difusió de Solidaritat Catalana per la Independència (cartells, fulletons, adhesius, pancartes, etc.).
4)     Secretaria d'Acció Municipal
Que s'encarregarà de formar, organitzar i coordinar les diferents candidatures municipals de Solidaritat Catalana per la Independència i els acords als que es puguin arribar amb d'altres formacions, de fer un seguiment dels temes de Política Municipal dins de l'àmbit de la Regional i de ser el contacte per a temes municipals i locals amb l'Executiva Nacional.
5)    Secretaria d'Acció Xarxa 2.0
Que s'encarregarà de la presència i dinamització a les xarxes socials (Facebook, Twitter, YouTube, etc), i del manteniment i actualització de la pàgina Web de la Regional.

6)    Secretaria d'Acció presencial i mobilització
Que s'encarregarà de la mobilització dels adherits en actes concrets i en les campanyes electorals i d'altres, així com de coordinar i dirigir tots els aspectes logístics relacionats amb l'organització d'actes.

7)    Secretaria d'Estudis, Programes i Formació
Que s'encarregarà d'elaborar estudis i de redactar propostes pels programes electorals a les diferents eleccions en les que participi Solidaritat Catalana per la independència així com de recopilar i cercar tota la informació necessària per donar contingut al discurs independentista. També s'encarregarà d'organitzar conferències i sessions de formació per als adherits, càrrecs públics electes i membres de les diferents executives locals, comarcals i regionals.

Presentació de Candidatures

Es podran presentar candidatures a l'Executiva Regional fins el dia 10 de gener de 2011 a les 24:00 hores. Per presentar candidatura caldrà ser adherit/da o simpatitzant de Solidaritat Catalana per la Independència abans del dia 20 de desembre de 2010 a les 24:00 hores, i estar al corrent de pagament o tenir la quota  domiciliada abans del 10 de gener a les 24:00 hores.

No podran ser candidats aquelles persones amb doble militància a altres partits polítics, excloses les formacions polítiques que formen part de la coalició de Solidaritat Catalana per la Independència, és a dir, que militin en alguna organització política diferent de Solidaritat per la Independència, Democràcia Catalana, Catalunya Nació Independència, Partit Republicà Català, Els Verds-Alternativa Verda i el Partit Socialista d'Alliberament Nacional.
Les candidatures als càrrecs de responsabilitat de l'Executiva Regional es podran presentar individualment o agrupades formant equips que es presenten a diferents càrrecs de responsabilitat, en el ben entès que la votació serà en qualsevol cas individualitzada per a cada càrrec de responsabilitat concret.
En la presentació de candidatura, el/la candidat/a haurà de manifestar expressament a quin càrrec de responsabilitat elegible es presenta, i si es presenta de manera individual o formant part d'un equip.
Les candidatures per a cada càrrec de responsabilitat es presentaran utilitzant el document que s'adjunta en aquest correu.
La presentació de candidatures, i les seves modificacions i agrupació en equips fetes amb posterioritat, s'hauran de formalitzar enviant el document Word de presentació de candidatura que s'adjunta en aquest correu a l'adreça següent:Campanya informativa de difusió de les candidatures

La campanya informativa de difusió de les candidatures a l'Executiva Regional que es presentin, individualment o en equip, s'inicia el dia 1 de gener i durarà fins el dia 13 de gener a les 24:00h. No serà possible cap acte o activitat de difusió de la candidatura durant la jornada electoral.

Els candidats, podran trametre tots la informació per als electors que estimin adient, al correudes d'on es reenviarà a tots els adherits i simpatitzants de les comarques agrupades a la Regional de la Catalunya Central.Salutacions cordials i bones festes!
Emili Valdero
President de la Comissió Organitzadora Nacional

Primeres proposicions de llei

Benvolguts solidaris independentistes,
tenim el plaer d'anunciar-vos que aquest matí els diputats Alfons López Tena i Uriel Bertran han entrat al Registre del Parlament de Catalunya les primeres 6 Proposicions de Llei que els nostres diputats proposaran a la cambra.
Us adjuntem les 6 proposicions, que són:
·   Proposició de Llei de Declaració d'independència de  Catalunya
·   Proposició de Llei de Consultes populars per la via de no referèndum
·   Proposició de Llei de Dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat amb alliberament del deute pendent garantit amb hipoteca
·   Proposició de Llei Per anul·lar la subvenció a Endesa atorgada pel Govern de la Generalitat de Catalunya en Acord de Govern de 30 de novembre de 2010-12-29
·   Proposició de Llei de Prohibició del Magatzem Nuclear Centralitzat de residus nuclears a Catalunya
·   Proposició de Llei per Modificar la uniformitat dels agents del cos de Mossos d'Esquadra destinats a la Regió Policial del Pirineu Occidental, ABP Ripollès i ABP Berguedà
Solidaritat Catalana per la Independència comença la legislatura amb una intensa activitat i decidida a dotar de contingut polític el Parlament de Catalunya des del primer dia, en consequència amb allò que vam prometre en campanya.
Fem possible la independència!

--
Grup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

22 de desembre de 2010

COMUNICAT: SI denuncia la destrucció de la immersió lingüística

SI denuncia la destrucció de la immersió lingüística
SI reclama al candidat a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, a no acatar la sentència del Tribunal Suprem, que anul·la la prevalença del català a l'escola
El Tribunal Suprem espanyol ha emès avui tres sentències que obliguen la Generalitat de Catalunya a fer servir l'espanyol com a llengua vehicular 'de manera proporcional i equitativa al català en tots els cursos' a les escoles.

Solidaritat Catalana per la Independència denuncia aquesta nova agressió de l'Estat espanyol cap a la llengua, la cultura i la identitat de la nació catalana i reclama avui mateix, tan bon punt s'han conegut les sentències dictades per la secció quarta del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem espanyol, que el candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, digui demà en seu parlamentària, durant la segona volta del seu discurs d'investidura, que el seu govern no acatarà la sentència del Suprem, una sentència que posa punt i final a les competències que disposava fins ara Catalunya en matèria de Política Lingüística.
Segons el diputat Toni Strubell, aquesta "actuació del Tribunal Suprem trenca uns pactes de la Transició que ja eren tènues i que no donen cap opció a la supervivència i bona salut de la llengua catalana dins de la comunitat educativa i societat en general" i que ens trobem davant de "l'inici d'un 'genocidi lingüístic i cultural' contra Catalunya plenament ordit des de les altes institucions de l'Estat espanyol que cap idioma europeu estaria en condicions de superar".
Finalment Strubell ha recordat que les sentències del Tribunal Suprem que ordenen a la Generalitat que garanteixi el castellà com a llengua vehicular a les escoles "es fonamenten en la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut provocada pel recurs que va presentar el Partit Popular", un Partit Popular, "que podria facilitar la investidura del sr. Mas demà" ha denunciat.
  
Jordi Finestres
Cap de Premsa de Solidaritat Catalana per la Independència
Tel. +34 676 41 90 82

Solidaritat amb la selecció!

El proper dimarts 28 de desembre, a les 19 hores, la Selecció Catalana de Futbol, entrenada per Johan Cruyff, jugarà contra la selecció d'Hondures a l'Estadi Lluís Companys de Barcelona.

Us animem a venir al partit amb Solidaritat Catalana, per tal de donar suport a la nostra selecció i fer-nos sentir i veure a l'Estadi. A més a més, si veniu amb Solidaritat us estalviareu 2 euros respecte els preus habituals a Servicaixa, estareu acompanyats de la millor gent d'aquest país i entrareu en el sorteig de samarretes de "Catalunya, al Mundial Brasil 2014". Per rigorós ordre d'ingrés bancari, els qui sigueu compradors de les entrades múltiples de 10 guanyareu una samarreta.

Com aconseguir les entrades?

  • Fent un ingrés de 10 €  com a molt tard el proper divendres 24 a les 14 hores al número de compte: 2100-3168-55-2200212128. Indicant com a concepte el nom i cognoms de la persona que fa l'ingrés i per tal demana les entrades, així com el número d'entrades que vol (Exemple: Joan Laporta, 4 entrades)
  • Enviant un correu a solidaritatcatalana@solidaritatcatalana.cat, tot indicant el vostre nom i congnoms, telèfon de contacte i dades de la transferència o ingrés fet. Un cop confirmats els ingressos ens posarem en contacte amb vosaltres per a trobar-nos el dia del partit i donar-vos les entrades. Per a qualsevol dubte podeu trucar a 646653313.

També des de l'esport, fem possible la independència!


Solidaritat Catalana de la Independència

21 de desembre de 2010

Discurs Joan Laporta al Parlament de Catalunya

Benvolguts solidaris,


us adjuntem el discurs del Diputat de Solidaritat Catalana per la Independència, Joan Laporta, corresponent a la sessió d'investidura del president de la Generalitat de Catalunya celebrada avui dimarts 21 de desembre.
  
Extractes:

"Senyor candidat a la presidència del govern de Catalunya: ha arribat el moment que es comprometi davant del poble de Catalunya, si és escollit President en aquesta Cambra, a proclamar Catalunya nou Estat de la Unió Europea per situar-se al nivell dels països més avançats del món, o bé es resigna a un nivell d'autonomia incapaç d'afrontar la situació límit de la nostra Nació i continua el procés de desnacionalització, empobriment i desindustrialització."

"La dependència de Catalunya de l'Estat espanyol ha portat la Nació catalana a una profunda crisi moral, econòmica, cultural, ecològica, institucional i identitària ."

"Ahir va expressar, en matèria cultural, actuar com si fóssim un país independent. Senyor candidat: això no és seriós. Els catalans i les catalanes no podem anar actuant pel món, hem de ser, hem d'anar, com a catalans i catalanes amb el cap ben dret."

"Ara ens parla vostè d'un pacte fiscal, la versió reduïda, imaginem, del concert econòmic que va prometre durant la campanya electoral. En tot cas, pacte o concert, tot plegat forma part d'aquesta habilitat –jo diria, vici- massa instal·lada en aquest Parlament, de crear grans expectatives que després provoquen immenses frustracions. Mentre, els catalans i les catalanes es van empobrint."

"Catalunya pateix una triple crisi econòmica: la crisi internacional de caràcter financer; la crisi del model espanyol de creixement basat en l'endeutament, la construcció, la cultura del pelotazo i els serveis de baix valor afegit; i finalment la crisi catalana derivada de l'espoli fiscal."

"A causa d'aquest dèficit la crisi catalana és la més greu dels països industrials d'Europa. Tenim quasi 700.000 aturats al nostre país, un 18% de la població. Sense l'espoli fiscal, a Catalunya hi hauria, d'entrada, moltes menys persones a  l'atur. És una bona solució a la crisis econòmica, no li sembla senyor Mas?"

"Trenta anys d'autonomia han provocat que, per primera vegada a la història dels darrers segles, les noves generacions tinguin unes expectatives de futur més desfavorables que les seves predecessores, tot i tenir un nivell de formació més alt. El progrés de Catalunya s'havia fonamentat en el funcionament de l'ascensor
social que permetia que els fills i les filles tinguessin més oportunitats que els seus pares. Però a mida que el règim constitucional espanyol ha difuminat les pautes de conducta i el sistema de valors de Catalunya el seu ascensor social ha deixat de funcionar. I també ha deixat de funcionar la integració nacional de la immigració."

"No hi pot haver cohesió social sense cohesió nacional. Ni tampoc no hi pot haver cohesió nacional sense cohesió social. L'autonomia dins el Regne d'Espanya no ha permès crear els alts nivells de cohesió social i cohesió nacional que tenen els països del centre i el nord d'Europa, que han pogut desenvolupar-se com a territoris sostenibles i responsables. Només la formació d'un Estat català pot aconseguir el doble objectiu de la cohesió social i la cohesió nacional."

"Solidaritat Catalana per la Independència vol entrar a l'agenda del Parlament de Catalunya la declaració de Catalunya com Estat de la Unió Europea."

"Les forces autonomistes i l'independentisme gradualista ens hauran d'explicar perquè ajornen la proclamació de l'Estat català, tot i haver-hi una majoria catalanista al Parlament. Així ho entenem nosaltres."

"Ho vam dir durant la campanya i ara ho reiterem:condicionarem l'elecció del President de la Generalitat i la formació del nou Govern a l'aprovació de la declaració d'independència i a l'activació del procés cap a la constitució d'un Estat propi."

"Senyor Mas, li proposem un pacte perquè Catalunya sigui el proper Estat d'Europa."

"Li proposem un pacte perquè tothom visqui millor i puguem sortir de la crisi. Sense l'espoli fiscal, podríem incrementar un 70% el pressupost de la Generalitat."

"Romandrem a la UE: els juristes internacionals deixen clar que Catalunya, Escòcia o Flandes romandran a la Unió Europea quan declarin la independència."

"El nostre objectiu és molt clar: fer de Catalunya un dels Estats més avançats i democràtics del món. Solidaritat Catalana per la Independència proposa a tots els diputats i diputades d'aquest hemicicle a participar, amb intel·ligència, responsabilitat i coratge, d'aquest objectiu."
 -- 
Solidaritat Catalana per la Independència